Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn làm bài 2 trang 12 sách giáo khoa toán lớp 1

Đọc tài liệu xin gửi đến các bạn bài hướng dẫn làm bài toán số 2 trang 12 sách giáo khoa Toán lớp 1 để giúp các bậc phụ huynh tham khảo trước khi hướng dẫn các bé luyện tập môn Toán tại nhà.

Viết số theo mẫu (vào ô trống):

Bài 2 trang 12 sách giáo khoa toán lớp 1 Viết số theo mẫu vào ô trống

Đáp án

Đáp án bài 2 trang 12 sách giáo khoa toán lớp 1

 

doctailieu.com
Back to top