Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn làm bài 1, bài 2 và bài 3 trang 24 sách giáo khoa Toán lớp 1

Xem và tải về hướng dẫn giải bài tập môn Toán lớp 1 các câu hỏi 1, câu 2 và câu 3 tại trang 24 sách giáo khoa. Tài liệu này sẽ giúp các bạn tham khảo trước để có thể hướng dẫn các bé ôn tập tại nhà những kiến thức mà bé đã học trên lớp.

Bài 1: Điền dấu

bài 1 trang 24 sách giao khoa Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp Án bài 1 trang 24 sách giao khoa Toán lớp 1
 

Bài 2: Viết ( theo mẫu)

Bài 2 trang 24 sách giao khoa Toán lớp 1

 

Đáp án:


Đáp án bài 2 trang 24 sách giao khoa Toán lớp 1
 

Bài 3: Làm cho bằng nhau (theo mẫu )

bài 3 trang 24 sách giao khoa Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 24 sách giao khoa Toán lớp 1
 

doctailieu.com
Back to top