Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn giải và đáp án bài tập trang 75 sách giáo khoa Toán lớp 1

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn chi tiết hướng dẫn cách làm và đáp án các bài tập 1, bài 2, bài 3, bài 4 và bài 5 trang 75 SGK Toán lớp 1. Tài liệu này sẽ giúp các bạn tham khảo trước khi hướng dẫn các bé ôn tập lại những kiến thức đã học.

BÀI 1 trang 75 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

7 + 1 = 6 + 2 = 5 + 3 = 4 + 4 =
1 + 7 = 2 + 6 = 3 + 5 = 8 - 4 =
8 - 7 = 8 - 6 = 8 - 5 = 8 + 0 =
8 - 1 = 8 - 2 = 8 - 3 = 8 - 0 =

Đáp án:

7 + 1 = 8 6 + 2 = 8 5 + 3 = 4 + 4 =
1 + 7 = 8 2 + 6 = 8 3 + 5 = 8 - 4 =
8 - 7 = 1 8 - 6 = 2 8 - 5 = 8 + 0 =
8 - 1 = 7 8 - 2 = 6 8 - 3 = 8 - 0 =

BÀI 2 trang 75 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Điền số.

bài 2 trang 75 sách giáo khoa toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 75 sách giáo khoa toán lớp 1
 

BÀI 3 trang 75 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

4 + 3 + 1 = 8 - 4 - 2 = 2 + 6 - 5 = 8 + 0 + 5 =
5 + 1 + 2 = 8 - 6 + 3 = 7 - 3 + 4 = 3 + 3 - 4 =

Đáp án:

4 + 3 + 1 = 8 8 - 4 - 2 = 2 2 + 6 - 5 = 3 8 + 0 - 5 = 3
5 + 1 + 2 = 8 8 - 6 + 3 = 5 7 - 3 + 4 = 8 3 + 3 - 4 = 4

BÀI 4 trang 75 SGK Toán lớp 1

Đề bài:  Viết phép tính thích hợp:

bai 4 trang 75 sach giao khoa toan lop 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 4 trang 75 sách giáo khoa toán lớp 1
 

BÀI 5 trang 75 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Nối ô vuông với số thích hợp:

bài 5 trang 75 sách giáo khoa toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 5 trang 75 sách giáo khoa toán lớp 1
 

doctailieu.com
Back to top