Hướng dẫn giải và đáp án bài 31 trang 50 sgk Toán lớp 8 tập 1

Dưới đây là cách giải và đáp án bài 31 trang 50 sách giáo khoa môn Toán lớp 8 tập 1 phần Đại số.

Đề bài

Chứng tỏ rằng mỗi hiệu sau đây bằng một phân thức có tử bằng 1:

Đề bài 31

Đáp án lời giải


đáp án bài 31
 

doctailieu.com
Back to top