Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 2

Hướng dẫn giải bài Tiền Việt Nam trang 162 SGK Toán 2

Giải bài Tiền Việt Nam phần 6 các số trong phạm vi 1000, gợi ý đáp án bài tập 1,2,3,4 trang 162 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1.

Hướng dẫn giải bài Tiền Việt Nam trang 162 SGK Toán 2 ảnh 1

Đáp án

a) 200 đồng đổi được 2 tờ giấy bạc 100 đồng.

b) 500 đồng đổi được 5 tờ giấy bạc 100 đồng.

c) 1000 đồng đổi được 10 tờ giấy bạc 100 đồng.

Câu 2. Số

Hướng dẫn giải bài Tiền Việt Nam trang 162 SGK Toán 2 ảnh 2
 

Đáp án

a) 600 đồng

b) 700 đồng

c) 800 đồng

d) 1000 đồng

Câu 3. Chú lợn nào chứa nhiều tiền nhất?

Hướng dẫn giải bài Tiền Việt Nam trang 162 SGK Toán 2 ảnh 3
 

Đáp án

Chọn hình D

Câu 4. Tính

100 đồng + 400 đồng =                       700 đồng + 100 đồng = 

900 đồng - 200 đồng =                         800 đồng - 300 đồng = 

Đáp án

100 đồng + 400 đồng = 500 đồng                                              700 đồng + 100 đồng = 800 đồng

900 đồng - 200 đồng = 700 đồng                                                800 đồng - 300 đồng = 500 đồng

doctailieu.com
Back to top