Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 3: Đề-ca-mét. Héc-tô-mét

Hướng dẫn giải bài tập phần Đề-ca-mét, Héc- to-mét trong trang 44 sách giáo khoa với 3 bài tập kèm theo lời giải giúp các em ôn lại những kiến thức đã học. Cha mẹ hãy tải về để cùng con học tốt môn toán cũng như giúp con ôn tập tốt nhất cho kỳ thi hết học kỳ sắp tới nhé.

Bài 1 (trang 44 SGK Toán 3): Số

Đề bài Hướng dẫn giải
1hm = …m

1 m = …dm

1 dam = …m

1 m = …cm

1hm = …dam

1cm = …mm

1km = …m

1m = ….mm
1hm = 100m

1 m = 10dm

1 dam = 10m

1 m = 100cm

1hm = 10dam

1cm = 10mm

1km = 1000m

1m = 1000mm

Bài 2 (trang 44 SGK Toán 3):

Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 3: Đề-ca-mét. Héc-tô-mét

b) 7 dam = 70 m 7hm = 700m
9 dam = 90m 9hm = 900m
6 dam = 60m  5hm = 500m

Bài 3 (trang 44 SGK Toán 3):

Tính theo mẫu:

Đề bài Hướng dẫn giải
25dam + 50dam =

8dam + 12dam =

36dam + 18dam =

24dam – 10dam = 14dam

45dam – 16dam =

67 dam – 25dam =

72dam – 48dam =
25dam + 50dam = 75dam

8dam + 12dam = 20dam

36dam + 18dam = 54dam

45dam – 16dam = 29dam

67 dam – 25dam = 42dam

72dam – 48dam = 24dam.

doctailieu.com
Back to top