Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 2

Hướng dẫn giải bài tập Số bị trừ - Số trừ - Hiệu trang 09 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải bài tập Số bị trừ - Số trừ - Hiệu phần 1 Ôn tập và bổ sung, gợi ý đáp án bài tập 1,2,3 trang 09 sách giáo khoa toán 2.

Câu hỏi 1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

bài tập 1 trang 09 sách giáo khoa toán 2.
Đáp án:

đáp án bài tập 1 trang 09 sách giáo khoa toán 2.
Câu hỏi 2. 

Đặt tính rồi tính (theo mẫu), biết:

bài tập 2 trang 09 sách giáo khoa toán 2.

a) Số bị trừ là 79, số trừ là 25

b) Số bị trừ là 38, số trừ là 12

c) Số bị trừ là 67, số trừ là 33

d) Số bị trừ là 55, số trừ là 22.

Đáp án:

bài tập 2 trang 09 sách giáo khoa toán 2.
 

Câu hỏi 3. Một sợi dây dài 8dm, cắt đi một đoạn dài 3dm. Hỏi đoạn dây còn lại dài mấy đề-xi-mét?

Đáp án:

Đoạn dây còn lại dài số đề-xi-mét là: 

8 - 3 = 5 dm

Đáp số: 5dm

doctailieu.com
Back to top