Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn giải bài tập sách giao khoa toán lớp 1 trang 35

Hướng dẫn chi tiết cách làm các bài tập 2, 3, 4 tại trang 35 sách giáo khoa môn Toán lớp 1 giúp các bậc phụ huynh tham khảo trước các đáp án khi kèm các bé ôn tập các bài học đã được học trên lớp.

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống.

bài 2 trang 35 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 35 sách giáo khoa lớp 1
 

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

bài 3 trang 35 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 35 sách giáo khoa lớp 1
 

Bài 4: Điền dấu.

bài 4 trang 35 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 4 trang 35 sách giáo khoa lớp 1
 

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn giải bài tập sách giao khoa toán lớp 1 trang 35 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu