Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn giải bài tập sách giao khoa toán lớp 1 trang 35

Hướng dẫn chi tiết cách làm các bài tập 2, 3, 4 tại trang 35 sách giáo khoa môn Toán lớp 1 giúp các bậc phụ huynh tham khảo trước các đáp án khi kèm các bé ôn tập các bài học đã được học trên lớp.

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống.

bài 2 trang 35 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 35 sách giáo khoa lớp 1
 

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

bài 3 trang 35 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 35 sách giáo khoa lớp 1
 

Bài 4: Điền dấu.

bài 4 trang 35 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 4 trang 35 sách giáo khoa lớp 1
 

 

doctailieu.com
Back to top