Hướng dẫn giải bài tập luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu

Xuất bản ngày 05/07/2018

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi trang 135 Sách giáo khoa Tiếng Việt 4 trong tiết luyện từ và câu Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu.

Câu 1 (trang 135 sgk Tiếng Việt 4) : Tìm trạng ngữ chỉ thời gian trong các câu đã cho ở các đoạn văn (SGK TV4 tập 2 trang 135)

Trả lời:

Đó là những trạng ngữ:

a) - Buổi sáng hôm nay, mùa đông...

- Vừa mới ngày hôm qua, trời hãy còn...

- Thế mà qua một đèm mưa rào,

b) - Từ ngày còn ít tuổi, tôi đã thích...

- Mỗi lần đứng trước những cái tranh làng Hồ giải trèn các lề phố Hà Nội, lòng tôi...

Câu 2 (trang 135 sgk Tiếng Việt 4) : Thêm trạng ngữ trong ngoặc đơn vào những chỗ thích hợp để đoạn văn được mạch lạc.

Trả lời:

Em chọn và thêm trạng ngữ vào chỗ thích hợp sau:

a) "Cây gạo ............. Mùa đông, cây chỉ còn ................ Đến ngày đến tháng, cây lại nhờ gió .......................".

b) Ở Trường Sơn,... Giữa lúc gió đang gào thét ấy, cánh chim đại bàng vẫn bay lượn... Có lúc, chim lại..."

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM