Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 2

Hướng dẫn giải bài tập Luyện tập trang 10 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải bài tậpLuyện tập phần 1 Ôn tập và bổ sung, gợi ý đáp án bài tập 1,2,3,4,5 trang 10 sách giáo khoa toán 2.

Câu hỏi 1. Tính:

bài tập 1 trang 10 sách giáo khoa toán 2.

Đáp án

đáp án bài tập 1 trang 10 sách giáo khoa toán 2.

Câu hỏi 2. Tính nhẩm :

60 - 10 - 30 =           90 - 10 - 20 =        80 - 30 - 20 =

60-40 =                    90-30 =                 80-50 =

Đáp án

60 - 10 - 30 = 20       90 - 10 - 20 = 60        80 - 30 - 20 = 30

60 - 40 = 20              90 - 30 = 60               80 - 50 = 30

Câu hỏi 3. Đặt tính rồi tính hiệu, biết sô bị trừ và số trừ lần luợt là :

a) 84 và 31;     b) 77 và 53;       c) 59 và 19.

Đáp án:

bài tập 3 trang 10 sách giáo khoa toán 2.
 

Câu hỏi 4. Từ mảnh vải dài 9dm, cắt ra 5dm để may túi. Hỏi mảnh vải còn lại dài mấy đề-xi-mét ?

Đáp án:

Độ dài mảnh vải còn lại là

9 - 5 = 4 (dm)

Đáp số: 4 dm

Câu hỏi 5. Khoanh vào chữ đặt truớc câu trả lời đúng :

Trong kho có 84 cái ghế, đã lấy ra 24 cái ghế. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu cái ghế ?

A. 24 cái ghế     B. 48 cái ghế           C. 60 cái ghế           D. 64 cái ghế.

Đáp án:

Chọn phương án C

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn giải bài tập Luyện tập trang 10 SGK Toán 2 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu