Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 2

Hướng dẫn giải bài tập Luyện tập trang 10 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải bài tậpLuyện tập phần 1 Ôn tập và bổ sung, gợi ý đáp án bài tập 1,2,3,4,5 trang 10 sách giáo khoa toán 2.

Câu hỏi 1. Tính:

bài tập 1 trang 10 sách giáo khoa toán 2.

Đáp án

đáp án bài tập 1 trang 10 sách giáo khoa toán 2.

Câu hỏi 2. Tính nhẩm :

60 - 10 - 30 =           90 - 10 - 20 =        80 - 30 - 20 =

60-40 =                    90-30 =                 80-50 =

Đáp án

60 - 10 - 30 = 20       90 - 10 - 20 = 60        80 - 30 - 20 = 30

60 - 40 = 20              90 - 30 = 60               80 - 50 = 30

Câu hỏi 3. Đặt tính rồi tính hiệu, biết sô bị trừ và số trừ lần luợt là :

a) 84 và 31;     b) 77 và 53;       c) 59 và 19.

Đáp án:

bài tập 3 trang 10 sách giáo khoa toán 2.
 

Câu hỏi 4. Từ mảnh vải dài 9dm, cắt ra 5dm để may túi. Hỏi mảnh vải còn lại dài mấy đề-xi-mét ?

Đáp án:

Độ dài mảnh vải còn lại là

9 - 5 = 4 (dm)

Đáp số: 4 dm

Câu hỏi 5. Khoanh vào chữ đặt truớc câu trả lời đúng :

Trong kho có 84 cái ghế, đã lấy ra 24 cái ghế. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu cái ghế ?

A. 24 cái ghế     B. 48 cái ghế           C. 60 cái ghế           D. 64 cái ghế.

Đáp án:

Chọn phương án C

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu