Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 2

Hướng dẫn giải bài tập Luyện tập chung trang 11 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải bài tập Luyện tập chung phần 1 Ôn tập và bổ sung, gợi ý đáp án bài tập 1,2,3,4,5 trang 11 sách giáo khoa toán 2.

Câu hỏi 1. Viết các số 25, 62, 99, 87, 39, 85 theo mẫu:

25 = 20 + 5

Đáp án

62 = 60 + 2

99 = 90 + 9

87 = 80 + 7

39 = 30 + 9

85 = 80 + 5

Câu hỏi 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

bài tập 2 trang  11 sách giáo khoa toán 2

Đáp án:

đáp án bài tập 2 trang  11 sách giáo khoa toán 2

Câu hỏi 3. Tính

bài tập 3 trang 11 sách giáo khoa toán 2

Đáp án:

đáp án bài tập 3 trang 11 sách giáo khoa toán 2

Câu hỏi 4. Mẹ và chị hái được 85 quả cam, mẹ hái được 44 quả cam. Hỏi chị hái được bao nhiêu quả cam?

Lời giải:

Số quả cam chị hái được là

85 - 44 = 41 (quả cam)

Đáp số: 41 quả cam.

Câu hỏi 5.   1dm = ... cm;        10cm = ... dm

Đáp án

 1dm = 10cm;          10cm = 1dm

doctailieu.com
Back to top