Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 2

Hướng dẫn giải bài tập Luyện tập chung trang 11 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải bài tập Luyện tập chung phần 1 Ôn tập và bổ sung, gợi ý đáp án bài tập 1,2,3,4,5 trang 11 sách giáo khoa toán 2.

Câu hỏi 1. Viết các số 25, 62, 99, 87, 39, 85 theo mẫu:

25 = 20 + 5

Đáp án

62 = 60 + 2

99 = 90 + 9

87 = 80 + 7

39 = 30 + 9

85 = 80 + 5

Câu hỏi 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

bài tập 2 trang  11 sách giáo khoa toán 2

Đáp án:

đáp án bài tập 2 trang  11 sách giáo khoa toán 2

Câu hỏi 3. Tính

bài tập 3 trang 11 sách giáo khoa toán 2

Đáp án:

đáp án bài tập 3 trang 11 sách giáo khoa toán 2

Câu hỏi 4. Mẹ và chị hái được 85 quả cam, mẹ hái được 44 quả cam. Hỏi chị hái được bao nhiêu quả cam?

Lời giải:

Số quả cam chị hái được là

85 - 44 = 41 (quả cam)

Đáp số: 41 quả cam.

Câu hỏi 5.   1dm = ... cm;        10cm = ... dm

Đáp án

 1dm = 10cm;          10cm = 1dm

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn giải bài tập Luyện tập chung trang 11 SGK Toán 2 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu