Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 2

Hướng dẫn giải bài tập Đề xi mét trang 7 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải bài tập Đề xi mét phần 1 Ôn tập và bổ sung, gợi ý đáp án bài tập 1,2,3 trang 07 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1. Quan sát hình vẽ và trả lời các câu hỏi:

bài tập 1 trang  07 sách giáo khoa toán 2
 

a) Điền bé hơn hoặc lớn hơn vào chỗ chấm nào cho thích hợp ?

- Độ dài đoạn thẳng AB  ........... 1dm.

- Độ dài đoạn thẳng CD ............ 1dm.

b) Điền ngắn hon hoặc dài hơn vào chỗ chấm nào cho thích hợp ?

- Đoạn thẳng AB ............. đoạn thẳng CD.

- Đoạn thẳng CD ............ đoạn thẳng AB.

Đáp án:

a)

- Độ dài đoạn thẳng AB lớn hơn 1dm.

- Độ dài đoạn thẳng CD bé hơn 1dm.

b)

- Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD.

- Đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB.

Câu 2. Tính (theo mẫu) :

a)1dm + 1dm = 2 dm                      3dm + 2dm =

   8dm + 2dm =                               9dm + 10dm =

b) 8dm - 2dm = 6dm                       16dm - 2dm =

    10dm - 9dm =                             35dm - 3dm =

Đáp án:

a)1dm + 1dm = 2dm                    3dm + 2dm = 5dm

   8dm + 2dm = 10dm                  9dm + 10dm = 19dm

b) 8dm - 2dm = 6dm                       16dm - 2dm = 14dm

    10dm - 9dm = 1dm                      35dm - 3dm = 32dm

Câu 3. Không dùng thước đo, hãy ước lượng độ dài của mỗi đoạn thẳng rồi ghi số thích hợp vào chỗ chấm:

bài tập 3 trang  07 sách giáo khoa toán 2

Đáp án
đáp án bài tập 3 trang  07 sách giáo khoa toán 2
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn giải bài tập Đề xi mét trang 7 SGK Toán 2 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu