Hướng dẫn giải bài tập Đề xi mét trang 7 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải bài tập Đề xi mét phần 1 Ôn tập và bổ sung, gợi ý đáp án bài tập 1,2,3 trang 07 sách giáo khoa toán 2.
Mục lục nội dung

Câu 1. Quan sát hình vẽ và trả lời các câu hỏi:

bài tập 1 trang  07 sách giáo khoa toán 2

a) Điền bé hơn hoặc lớn hơn vào chỗ chấm nào cho thích hợp ?

- Độ dài đoạn thẳng AB  ........... 1dm.

- Độ dài đoạn thẳng CD ............ 1dm.

b) Điền ngắn hon hoặc dài hơn vào chỗ chấm nào cho thích hợp ?

- Đoạn thẳng AB ............. đoạn thẳng CD.

- Đoạn thẳng CD ............ đoạn thẳng AB.

Đáp án:

a)

- Độ dài đoạn thẳng AB lớn hơn 1dm.

- Độ dài đoạn thẳng CD bé hơn 1dm.

b)

- Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD.

- Đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB.

Câu 2. Tính (theo mẫu) :

a)1dm + 1dm = 2 dm                      3dm + 2dm =

8dm + 2dm =                               9dm + 10dm =

b) 8dm - 2dm = 6dm                       16dm - 2dm =

10dm - 9dm =                             35dm - 3dm =

Đáp án:

a)1dm + 1dm = 2dm                    3dm + 2dm = 5dm

8dm + 2dm = 10dm                  9dm + 10dm = 19dm

b) 8dm - 2dm = 6dm                       16dm - 2dm = 14dm

10dm - 9dm = 1dm                      35dm - 3dm = 32dm

Câu 3. Không dùng thước đo, hãy ước lượng độ dài của mỗi đoạn thẳng rồi ghi số thích hợp vào chỗ chấm:

bài tập 3 trang  07 sách giáo khoa toán 2

Đáp án
đáp án bài tập 3 trang  07 sách giáo khoa toán 2

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X