Hướng dẫn giải bài tập bảng nhân 9 sách giáo khoa toán lớp 3

Giải bài tập toán lớp 3 phần bảng nhân 9 với 4 bài có đáp án giúp các em học sinh ôn lại những kiến thức đã học và chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ những như kỳ thi cuối cấp sắp tới. Cha mẹ hãy in về để cho các con tiện ôn tập và cùng con học tốt môn toán này nhé.

Bài 1 (trang 63 SGK Toán 3):

Tính nhẩm :

Đề bài Hướng dẫn giải
9 x 4 =

9 x 2 =

9 x 5 =

9 x 10 =

9 x 1 =

9 x 7 =

9 x 8 =

0 x 9 =

9 x 3 =

9 x 6 =

9 x 9 =

9 x 0 =
9 x 4 = 36

9 x 2 = 18

9 x 5 = 40

9 x 10 = 90

9 x 1 = 9

9 x 7 = 63

9 x 8 = 72

0 x 9 = 0

9 x 3 = 27

9 x 6 = 54

9 x 9 = 81

9 x 0 = 0

Bài 2 (trang 63 SGK Toán 3):

Tính:

a) 9 x 6 + 17

9 x 3 x 2

b) 9 x 7 - 25

9 x 9 : 9

Hướng dẫn giải:

a) 9 x 6 + 17 = 54 + 17

= 71

9 x 3 x 2 = 27 x 2

= 54
b) 9 x 7 – 25 = 63 - 25

= 38

9 x 9 : 9 = 81 : 9

= 9

Bài 3 (trang 63 SGK Toán 3):

Lớp 3B có 3 tổ, mỗi tổ có 9 bạn. Hỏi lớp 3B có bao nhiêu bạn ?

Hướng dẫn giải:

Số học sinh của lớp 3B là :

9x 3 = 27 (bạn)

Đáp số: 27 bạn

Bài 4 (trang 63 SGK Toán 3):

Đếm thêm 9 rồi viết số thích hợp vào ô trống:


Hướng dẫn giải bài tập bảng nhân 9 sách giáo khoa toán lớp 3 bài 4
 

doctailieu.com
Back to top