Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn giải bài tập 1 trang 13 sách giáo khoa Toán lớp 1

Đọc tài liệu xin gửi đến các bậc phụ huynh tài liệu hướng dẫn giải bài tập số 1 tại trang 13 sách giao khoa môn Toán lớp 1 để các bạn tham khảo kiến thức trước khi hướng dẫn các bé luyện tập tại nhà.

Đề bài: Viết số thích hợp vào ô trống

Giải bài tập 1 trang 13 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

Đáp án:

Giải bài tập 1 trang 13 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

 

doctailieu.com
Back to top