Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn giải bài tập 1, bài 2 và bài 3 trang 81 sách giáo khoa Toán lớp 1

Tài liệu hướng dẫn cách giải và đáp án các bài 1, bài 2 và bài 3 sách giáo khoa môn Toán lớp 1 trang 81 giúp các bạn tham khảo trước khi hướng dẫn các bé ôn tập kiến thức về phép cộng trong phạm vi 10 đã được học trên lớp.

BÀI 1 trang 81 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

a)

Câu a bài 1 trang 81 sách giáo khoa toán lớp 1
 

b)

1 + 9 = 2 + 8 = 3 + 7 = 4 + 6 =
9 + 1 = 8 + 2 = 7 + 3 = 6 + 4 =
9 - 1 = 8 - 2 = 7 - 3 = 6 - 3 =

Đáp án:

a)

Đáp án câu a bài 1 trang 81 sách giáo khoa toán lớp 1
 

b)

1 + 9 = 10 2 + 8 = 10 3 + 7 = 10 4 + 6 = 10
9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 7 + 3 = 10 6 + 4 = 10
9 - 1 = 8 8 - 2 = 6 7 - 3 = 4 6 - 3 = 3

BÀI 2 trang 81 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Điền số?

Bài 2 trang 81 sách giáo khoa toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 81 sách giáo khoa toán lớp 1
 

BÀI 3 trang 81 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính.

Bài 3 trang 81 sách giáo khoa toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 81 sách giáo khoa toán lớp 1
 

doctailieu.com
Back to top