Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn giải bài tập 1, bài 2 và bài 3 trang 81 sách giáo khoa Toán lớp 1

Tài liệu hướng dẫn cách giải và đáp án các bài 1, bài 2 và bài 3 sách giáo khoa môn Toán lớp 1 trang 81 giúp các bạn tham khảo trước khi hướng dẫn các bé ôn tập kiến thức về phép cộng trong phạm vi 10 đã được học trên lớp.

BÀI 1 trang 81 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

a)

Câu a bài 1 trang 81 sách giáo khoa toán lớp 1
 

b)

1 + 9 = 2 + 8 = 3 + 7 = 4 + 6 =
9 + 1 = 8 + 2 = 7 + 3 = 6 + 4 =
9 - 1 = 8 - 2 = 7 - 3 = 6 - 3 =

Đáp án:

a)

Đáp án câu a bài 1 trang 81 sách giáo khoa toán lớp 1
 

b)

1 + 9 = 10 2 + 8 = 10 3 + 7 = 10 4 + 6 = 10
9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 7 + 3 = 10 6 + 4 = 10
9 - 1 = 8 8 - 2 = 6 7 - 3 = 4 6 - 3 = 3

BÀI 2 trang 81 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Điền số?

Bài 2 trang 81 sách giáo khoa toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 81 sách giáo khoa toán lớp 1
 

BÀI 3 trang 81 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính.

Bài 3 trang 81 sách giáo khoa toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 81 sách giáo khoa toán lớp 1
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn giải bài tập 1, bài 2 và bài 3 trang 81 sách giáo khoa Toán lớp 1 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu