Hướng dẫn giải bài tập 1, bài 2 và bài 3 trang 81 sách giáo khoa Toán lớp 1

Xuất bản: 15/05/2018 - Cập nhật: 05/09/2018 - Tác giả:

Tài liệu hướng dẫn cách giải và đáp án các bài 1, bài 2 và bài 3 sách giáo khoa môn Toán lớp 1 trang 81 giúp các bạn tham khảo trước khi hướng dẫn các bé ôn tập kiến thức về phép cộng trong phạm vi 10 đã được học trên lớp.

BÀI 1 trang 81 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

a)

Câu a bài 1 trang 81 sách giáo khoa toán lớp 1

b)

1 + 9 =2 + 8 =3 + 7 =4 + 6 =
9 + 1 =8 + 2 =7 + 3 =6 + 4 =
9 - 1 =8 - 2 =7 - 3 =6 - 3 =

Đáp án:

a)

Đáp án câu a bài 1 trang 81 sách giáo khoa toán lớp 1

b)

1 + 9 = 102 + 8 = 103 + 7 = 104 + 6 = 10
9 + 1 = 108 + 2 = 107 + 3 = 106 + 4 = 10
9 - 1 = 88 - 2 = 67 - 3 = 46 - 3 = 3

BÀI 2 trang 81 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Điền số?

Bài 2 trang 81 sách giáo khoa toán lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 81 sách giáo khoa toán lớp 1

BÀI 3 trang 81 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính.

Bài 3 trang 81 sách giáo khoa toán lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 81 sách giáo khoa toán lớp 1

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ