Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn giải bài tập 1,2,3 trang 56 sách giáo khoa toán lớp 1

Đọc Tài Liệu xin chia sẻ đến các bạn hướng dẫn các giải bài tập và đáp án các bài 1 , 2 và bài 3 trang 56 SGK môn Toán lớp 1 để các bạn tham khảo trước khi hướng dẫn các bé ôn tập lại kiến thức về phép trừ trong phạm vu 4 tại nhà.

Bài 1 trang 56 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

4 - 1 = 4 - 2 =  3 + 1 = 1 + 2 =
3 - 1 = 3 - 2 = 4 - 3 = 3 - 1 =
2 - 1 =  4 - 3 =  4 - 1 = 3 - 2 =

Đáp án:

4 - 1 = 3 4 - 2 = 2 3 + 1 = 4 1 + 2 = 3
3 - 1 = 2 3 - 2 = 1 4 - 3 = 1 3 - 1 = 2
2 - 1 = 1 4 - 3 = 2 4 - 1 = 2 3 - 2 = 1

Bài 2 trang 56 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

bài 2 trang 56 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 56 sách giáo khoa lớp 1
 

Bài 3 trang 56 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết phép tính thích hợp:

Bài 3 trang 56 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 56 sách giáo khoa lớp 1
 

doctailieu.com
Back to top