Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 2

Hướng dẫn giải bài Số hạng - tổng trang 05 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải bài Số hạng - tổng phần 1 Ôn tập và bổ sung , gợi ý đáp án bài tập 1,2,3 trang 05 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Hướng dẫn giải bài Số hạng - tổng trang 05 SGK Toán 2 ảnh 1
Đáp án:

Hướng dẫn giải bài Số hạng - tổng trang 05 SGK Toán 2 ảnh 2
 

Câu 2. Đặt tính rồi tính tổng (theo mẫu), biết:

a) Các số hạng là 42 và 36

 

b) Các số hạng là 53 và 22

c) Các số hạng là 30 và 28

d) Các số hạng là 9 và 20

Đáp án


Câu 3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 12 xe đạp, buổi chiều bán được 20 xe đạp. Hỏi hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu xe đạp?

Tóm tắt:

Buổi sáng bán: 12 xe đạp

Buổi chiều bán: 20 xe đạp

Cả ngày bán: ..... xe đạp

Giải

Số xe đạp cửa hàng bán được tất cả là:

12 + 20 = 32 (xe đạp)

Đáp số: 32 xe đạp.

doctailieu.com
Back to top