Hướng dẫn giải bài Ôn tập về giải toán trang 88 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải bài Ôn tập về giải toán phần 4 Ôn tập, gợi ý đáp án bài tập 1,2,3,4 trang 88 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1. Một cửa hàng buổi sáng bán được 48l dầu, buổi chiều bán được 37l dầu. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu ?

Lời giải

Số lít dầu cả hai buổi bán được là

48 + 37 = 85 ( lít )

Đáp số: 85 lít dầu.

Câu 2. Bình cân nặng 32kg, An cân nhẹ hơn Bình 6kg. Hỏi An cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Lời giải

An cân nặng:

32 - 6 = 26 (kg)

Đáp số: 26kg

Câu 3. Lan hái được 24 bông hoa, Liên hái được nhiều hơn Lan 16 bông hoa. Hỏi Liên hái được bao nhiêu bông hoa?

Lời giải

Số bông hoa Liên hái được là:

24 + 16 = 40 ( bông hoa )

Đáp số: 40 bông hoa

Câu 4. Viết số thích hợp vào các ô màu xanh:

Hướng dẫn giải bài Ôn tập về giải toán trang 88 SGK Toán 2 ảnh 1

Đáp án

Hướng dẫn giải bài Ôn tập về giải toán trang 88 SGK Toán 2 ảnh 2

Cập nhật ngày 05/09/2018 - Tác giả: Hiền Phạm
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ