Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 68 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải bài Luyện tập phần 3 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, gợi ý đáp án bài tập 1,2,3,4 trang 68 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1. Tính nhẩm:

15 - 6 =                 14 - 8 =                  15 - 8 =                  15 - 9 =

16 - 7 =                 15 - 7 =                  14 - 6 =                  16 - 8 =

17 - 8 =                 16 - 9 =                  17 - 9 =                  14 - 5 =

18 - 9 =                 13 - 6 =                  13 - 7 =                  13 - 9 =

Đáp án

15 - 6 = 9                                       14 - 8 = 6

16 - 7 = 9                                       15 - 7 = 8

17 - 8 = 9                                       16 - 9 = 7

18 - 9 = 9                                       13 - 6 = 7

15 - 8 = 7                                       15 - 9 = 6

14 - 6 = 8                                       16 - 8 = 8

17 - 9 = 8                                       14 - 5 = 9

13 - 7 = 6                                       13 - 9 = 4

Câu 2. Tính nhẩm:

15 - 5 - 1 =                  16 - 6 - 3 =                     17 - 7 - 2 =

15 - 6 =                       16 - 9 =                          17 - 9 =

Đáp án

15 - 5 - 1 = 9                 16 - 6 - 3 = 7                    17 - 7 - 2 = 8

15 - 6 = 9                      16 - 9 = 7                         17 - 9 = 8

Câu 3. Đặt tính rồi tính:

a) 35 - 7;                   72 - 36

b) 81 - 9;                   50 - 17.

Đáp án

Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 68 SGK Toán 2 ảnh 1

Câu 4. Mẹ vắt được 50l sữa bò, chị vắt được ít hơn mẹ 18l sữa bò. Hỏi chị vắt được bao nhiêu lít sữa bò?

Lời giải

Số lít sữa bò chị vắt được là:

50 - 18 = 32 ( lít )

Đáp số: 32l sữa bò.

Cập nhật ngày 05/09/2018 - Tác giả: Hiền Phạm
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ