Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 43 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải bài Luyện tập phần 2 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, gợi ý đáp án bài tập 1,2,3,4 trang 43 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1. Tính:

2l + 1l =                 15l - 5l =                  3l + 2l - 1l =

16l + 5l =                35l - 12l =               16l - 4l + 15l =

Đáp án

2l + 1l = 3l                 15l - 5l = 10l                 3l + 2l - 1l = 4l

16l + 5l = 21l             35l - 12l = 23l              16l - 4l + 15l = 27l.

Câu 2. Số?

Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 43 SGK Toán 2 ảnh 1
Đáp án

a) 6l;              b) 8l;              c) 30l.

Câu 3. Thùng thứ nhất có 16l dầu, thùng thứ hai có ít hơn thùng thứ nhất 2l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Lời giải 

Số lít dầu thùng thứ hai có là:

16 - 2 = 14 (l)

Đáp số: 14l.

Câu 4. Thực hành: Đổ 1l nước từ chai 1l sang các cốc như nhau.

Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 43 SGK Toán 2 ảnh 2

Cập nhật ngày 05/09/2018 - Tác giả: Hiền Phạm
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ