Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 2

Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 159 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải bài Luyện tập phần 6 các số trong phạm vi 1000, gợi ý đáp án bài tập 1,2,3,4,5 trang 159 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1. Tính:

Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 159 SGK Toán 2 ảnh 1
Đáp án

Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 159 SGK Toán 2 ảnh 2
Câu 2. Đặt tính rồi tính:

a) 986 - 264;                 758 - 354 ;                   831 - 120

b) 73 - 26  ;                    65 - 19  ;                     81 - 37.

Đáp án

Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 159 SGK Toán 2 ảnh 3

Câu 3. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số bị trừ 257   869 867 486
Số trừ 136 136 659   264
Hiệu   121   206  

Đáp án 

Số bị trừ 257 257 869 867 486
Số trừ 136 136 659 661 264
Hiệu 121 121 210 206 222

Câu 4. Trường Tiểu học Thành Công có 865 học sinh, Trường Tiểu học Hữu Nghị có ít hơn trường Tiểu học Thành Công 32 học sinh. Hỏi Trường Tiểu học Hữu Nghị có bao nhiêu học sinh ?

Lời giải

Số học sinh của Trường Tiểu học Hữu Nghị là:

865 - 32 = 833 (học sinh)

Đáp số: 833 học sinh.

Câu 5. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Số hình tứ giác có trong hình vẽ là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án

Lựa chọn đáp án D - Khoanh vào chữ D.

doctailieu.com
Back to top