Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 2

Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 157 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải bài Luyện tập phần 6 các số trong phạm vi 1000, gợi ý đáp án bài tập 1,2,3,4,5 trang 157 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1. Tính:

Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 157 SGK Toán 2 ảnh 1
Đáp án

Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 157 SGK Toán 2 ảnh 2
Câu 2. Đặt tính rồi tính:

a) 245 + 312;                     665 + 214 ;                   217 + 752

b) 68 + 27 ;                         72 + 19 ;                       61 + 29

Đáp án

Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 157 SGK Toán 2 ảnh 3
Câu 3. Hình nào đã khoanh vào  số con vật?

Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 157 SGK Toán 2 ảnh 4
Đáp án

Hình a) được khoanh vào  số con voi.

Câu 4. Con gấu nặng 210 kg, con sư tử nặng hơn con gấu 18kg. Hỏi con sư tử nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Lời giải

Con sư tử nặng:

210 + 18 = 228 (kg)

Đáp số: 228kg.

Câu 5. Tính chu vi hình tam giác ABC:

Đáp án

Chu vi hình tam giác ABC:

300 + 400 + 200 = 900 (cm)

Đáp số: 900 cm.

doctailieu.com
Back to top