Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 14 SGK Toán 2

Xuất bản: 27/06/2018 - Cập nhật: 05/09/2018 - Tác giả:

Hướng dẫn giải bài Luyện tập phần 2 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, gợi ý đáp án bài tập 1,2,3,4,5 trang 14 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1. Tính nhẩm:

9 + 1 + 5 =                   8 + 2 + 6 =                        7 + 3 + 4 =

9 + 1 + 8 =                   8 + 2 + 1 =                        7 + 3 + 6 =

Đáp án

9 + 1 + 5 = 15             8 + 2 + 6 = 16                   7 + 3 + 4 = 14

9 + 1 + 8 = 18             8 + 2 + 1 = 11                   7 + 3 + 6 = 16

Câu 2. Tính

Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 14 SGK Toán 2 ảnh 1
Đáp án

Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 14 SGK Toán 2 ảnh 2

Câu 3. Đặt tính rồi tính

24 + 6;                 48 + 12;               3 + 27.

Đáp án

Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 14 SGK Toán 2 ảnh 3

Câu 4. Một lớp học có 14 học sinh nữ và 16 học sinh nam. Hỏi lớp đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

Tóm tắt

Nữ : 14 học sinh

Nam : 16 học sinh

Tất cả có : .... học sinh?

Giải

Số học sinh của cả lớp là:

14 + 16 = 30 (học sinh)

Đáp số : 30 học sinh

Câu 5. Số?

Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 14 SGK Toán 2 ảnh 4

Đáp án

Đoạn thẳng AB dài 10 cm hoặc 1 dm.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ