Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 2

Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 06 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải bài Luyện tập phần 1 Ôn tập và bổ sung, gợi ý đáp án bài tập 1,2,3,4,5 trang 06 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1. Tính:

Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 06 SGK Toán 2 ảnh 1
Đáp án:

Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 06 SGK Toán 2 ảnh 2
Câu 2. Tính nhẩm:

50 + 10 + 20 =          60 + 20 + 10 =             40 + 10 + 10 =

50 + 30 =                  60 + 30 =                    40 + 20 =

Đáp án: 

50 + 10 + 20 = 80          60 + 20 + 10 = 90             40 + 10 + 10 = 60

50 + 30 = 80                  60 + 30 =  90                    40 + 20 = 60

Câu 3. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:

a) 43 và 25;            b) 20 và 68;            c) 5 và 21

Đáp án:

Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 06 SGK Toán 2 ảnh 3
 

Câu 4. Trong thư viện có 25 học sinh trai và 32 học sinh gái. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh đang ở trong thư viện?

Tóm tắt:

Số học sinh trai: 25 bạn

Số học sinh gái: 32 bạn

Tất cả trong thư viện có: ..... bạn học sinh.

Giải:

Số học sinh đang ở trong thư viện là:

25 + 32 = 57 (học sinh)

Đáp số : 57 học sinh.

Câu 5. Điền chữ số thích hợp vào ô trống:

Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 06 SGK Toán 2 ảnh 4

Đáp án

Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 06 SGK Toán 2 ảnh 5
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 06 SGK Toán 2 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu