Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 2

Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 06 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải bài Luyện tập phần 1 Ôn tập và bổ sung, gợi ý đáp án bài tập 1,2,3,4,5 trang 06 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1. Tính:

Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 06 SGK Toán 2 ảnh 1
Đáp án:

Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 06 SGK Toán 2 ảnh 2
Câu 2. Tính nhẩm:

50 + 10 + 20 =          60 + 20 + 10 =             40 + 10 + 10 =

50 + 30 =                  60 + 30 =                    40 + 20 =

Đáp án: 

50 + 10 + 20 = 80          60 + 20 + 10 = 90             40 + 10 + 10 = 60

50 + 30 = 80                  60 + 30 =  90                    40 + 20 = 60

Câu 3. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:

a) 43 và 25;            b) 20 và 68;            c) 5 và 21

Đáp án:

Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 06 SGK Toán 2 ảnh 3
 

Câu 4. Trong thư viện có 25 học sinh trai và 32 học sinh gái. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh đang ở trong thư viện?

Tóm tắt:

Số học sinh trai: 25 bạn

Số học sinh gái: 32 bạn

Tất cả trong thư viện có: ..... bạn học sinh.

Giải:

Số học sinh đang ở trong thư viện là:

25 + 32 = 57 (học sinh)

Đáp số : 57 học sinh.

Câu 5. Điền chữ số thích hợp vào ô trống:

Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 06 SGK Toán 2 ảnh 4

Đáp án

Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 06 SGK Toán 2 ảnh 5
 

doctailieu.com
Back to top