Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung trang 75 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung phần 3 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, gợi ý đáp án bài tập 1,2,4,5 trang 75 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1. Tính nhẩm:

16 - 7 =                     12 - 6 =                  10 - 8 =                    13 - 6 =

11 - 7 =                     13 - 7 =                  17 - 8 =                    15 - 7 =

14 - 8 =                     15 - 6 =                  11 - 4 =                    12 - 3 =

Đáp án

16 - 7 = 9                    12 - 6 = 6                 10 - 8 = 2                   13 - 6 = 7

11 - 7 = 4                    13 - 7 = 6                 17 - 8 = 9                   15 - 7 = 8

14 - 8 = 6                    15 - 6 = 9                 11 - 4 = 7                   12 - 3 = 9

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

a) 32 - 25;                     61 - 19;                        44 - 8.

b) 53 - 29;                     94 - 57;                        30 - 6.

Đáp án

Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung trang 75 SGK Toán 2 ảnh 1

Câu 3. Tính:

42 - 12 - 8 =                   36 + 14 - 28 =

58 - 24 - 6 =                   72 - 36 + 24 =

Đáp án

42 - 12 - 8 = 22                   36 + 14 - 28 = 22

58 - 24 - 6 = 28                   72 - 36 + 24 = 60

Câu 4. Tìm x:

a) x + 14 = 40;                 b) x - 22 = 38;                  c) 52 - x = 17

Đáp án

a) x + 14 = 40;                         b) x - 22 = 38;

x         = 40 - 14                       x         = 38 + 22

x         = 26                              x         = 60

c) 52 - x = 17

x = 52 - 17

x = 35

Câu 5. Băng giấy màu đỏ dài 65cm, băng giấy màu xanh ngắn hơn băng giấy màu đỏ 17cm. Hỏi băng giấy màu xanh dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Lời giải

Băng giấy màu xanh dài là

65 - 17 = 48 (cm)

Đáp số: 48cm

Cập nhật ngày 05/09/2018 - Tác giả: Hiền Phạm
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ