Hướng dẫn giải bài Ki-lô-gam trang 32 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải bài Ki-lô-gam phần 2 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, gợi ý đáp án bài tập 1,2,3 trang 32 sách giáo khoa toán 2.
Mục lục nội dung

Câu 1. Đọc viết (theo mẫu):

Hướng dẫn giải bài Ki-lô-gam trang 32 SGK Toán 2 ảnh 1
Đáp án

Hướng dẫn giải bài Ki-lô-gam trang 32 SGK Toán 2 ảnh 2

Câu 2. Tính theo mẫu:

1kg + 2 kg = 3kg                   10kg - 5kg =

6kg + 20kg =                         24kg - 13kg =

47kg + 12kg =                       35kg - 25kg =

Đáp án

47kg + 12kg = 59kg                      10kg - 5kg = 5kg

6kg + 20kg = 26kg                        24kg - 13kg = 11kg

35kg - 25kg = 10kg.

Câu 3. Bao gạo to nặng 25kg, bao gạo bé cân nặng 10kg. Hỏi cả hai bao gạo nặng bao nhiêu ki-lo-gam?

Đáp án

Cả hai bao gaọ nặng là:

25 + 10 = 35 (kg)

Đáp số: 35kg.

Cập nhật ngày 05/09/2018 - Tác giả: Hiền Phạm
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ