Mục lục bài học
Soạn Tiếng Việt lớp 2

Hướng dẫn giải bài chính tả Voi nhà trang 57 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Hướng dẫn giải bài chính tả Voi nhà tuần 24, gợi ý trả lời câu hỏi 1,2 trang 57 sách giáo khoa Tiếng Việt 2 tập 2

Câu 1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chồ trống:

-       (xâu, sâu): sâu bọ, xâu kim

-       (sắn, xắn): củ sắn, xắn tay áo

-       (xinh, sinh): sinh sống, xinh đẹp

-       (sát, xát): xát gạo, sát bên cạnh.

Câu 2. Điền tiếng có nghĩa vào chỗ trống:

Vần âm đầu b r l m th tr
ươt     rượt lướt thướt mướt mượt thượt trượt
ươc   bước rước lược   thước trước

Hướng dẫn giải bài chính tả Voi nhà trang 57 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn giải bài chính tả Voi nhà trang 57 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu