Mục lục bài học
Soạn Tiếng Việt lớp 2

Hướng dẫn giải bài chính tả Voi nhà trang 57 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Hướng dẫn giải bài chính tả Voi nhà tuần 24, gợi ý trả lời câu hỏi 1,2 trang 57 sách giáo khoa Tiếng Việt 2 tập 2

Câu 1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chồ trống:

-       (xâu, sâu): sâu bọ, xâu kim

-       (sắn, xắn): củ sắn, xắn tay áo

-       (xinh, sinh): sinh sống, xinh đẹp

-       (sát, xát): xát gạo, sát bên cạnh.

Câu 2. Điền tiếng có nghĩa vào chỗ trống:

Vần âm đầu b r l m th tr
ươt     rượt lướt thướt mướt mượt thượt trượt
ươc   bước rước lược   thước trước

Hướng dẫn giải bài chính tả Voi nhà trang 57 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
 

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu