Mục lục bài học
Soạn Tiếng Việt lớp 2

Hướng dẫn giải bài chính tả Bé nhìn biển trang 66 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Hướng dẫn giải bài chính tả Bé nhìn biển tuần 25, gợi ý trả lời câu hỏi 1, 2 trang 66 sách giáo khoa Tiếng Việt 2 tập 2

Câu 1. Viết vào chỗ trống tên các loài cá:

*      Bắt đầu bằng “ch”:

cá chim, cá chạch, cá chuối, cá chày, cá chẻm, cá chuồn.

*      Bắt đầu bằng chữ “tr”:

Cá trám, cá trê, cá trôi, cá tràu...

Câu 2. Điền các tiếng:

a. Bắt đầu bằng “ch” hoặc “tr” có nghĩa như sau:

-      Em trai của bố: chú.

-      Nơi em đến học hàng ngày: trường học.

-      Bộ phận cơ thể dùng để di: chân

b. Có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau:

-     Trái nghĩa với khó: dễ.

-     Chỉ bộ phận cơ thể ở ngay dưới đầu: cổ.

-     Chỉ bộ phận cơ thế dùng để ngửi: mũi.

Chính tả Bé nhìn biển trang 66 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn giải bài chính tả Bé nhìn biển trang 66 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu