Hướng dẫn giải bài Bảng cộng trang 38 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải bài Bảng cộng phần 2 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, gợi ý đáp án bài tập 1,2,3,4 trang 38 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1. Tính nhẩm:

9 + 2 =              8 + 3 =                7 + 4 =          6 + 5 =

9 + 3 =              8 + 4 =                7 + 5 =          6 + 6 =

9 + 4 =              8 + 5 =                7 + 6 =

9 + 5 =              8 + 6 =                7 + 7 =

9 + 6 =              8 + 7 =

9 + 7 =              8 + 8 =

9 + 8 =

9 + 9 =

b) 2 + 9 =               3 + 8 =                 4 + 7 =                     5 + 6 =

3 + 9 =                4 + 8 =                     5 + 7 =

4 + 9 =                     5 + 8 =

5 + 9 =

Đáp án

9 + 2 = 11              8 + 3 = 11               7 + 4 = 11         6 + 5 = 11

9 + 3 = 12              8 + 4 = 12               7 + 5 = 12         6 + 6 = 12

9 + 4 = 13              8 + 5 = 13               7 + 6 = 13

9 + 5 = 14              8 + 6 = 14               7 + 7 = 14

9 + 6 = 15              8 + 7 = 15

9 + 7 = 16              8 + 8 = 16

9 + 8 = 17

9 + 9 = 18

b) 2 + 9 = 11         3 + 8 = 11          4 + 7 = 11    5 + 6 = 11

3 + 9 = 12          4 + 8 = 12    5 + 7 = 12

4 + 9 = 13     5 + 8 = 13

5 + 9 = 14

Câu 2. Tính:

Hướng dẫn giải bài Bảng cộng trang 38 SGK Toán 2 ảnh 1
Đáp án

Hướng dẫn giải bài Bảng cộng trang 38 SGK Toán 2 ảnh 2
Câu 3. Hoa cân nặng 28kg, Mai cân nặng hơn Hoa 3kg. Hỏi Mai cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Lời giải

Số kg Mai cân nặng là:

28 + 3 = 31 (kg)

Đáp số: 31 kg

Câu 4. Trong hình bên:

Hướng dẫn giải bài Bảng cộng trang 38 SGK Toán 2 ảnh 3
a) Có mấy hình tam giác?

b) Có mấy hình tứ giác?

Lời giải

Ghi số vào hình:

Hướng dẫn giải bài Bảng cộng trang 38 SGK Toán 2 ảnh 4

a) Có 3 hình tam giác là : h1; h2; h3.

b) Có 3 hình tứ giác là : h(1,2); h(2,3); h(1,2,3).

Cập nhật ngày 05/09/2018 - Tác giả: Hiền Phạm
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ