Hướng dẫn giải bài 8 cộng với một số: 8+5 trang 19 SGK Toán 2

Xuất bản: 28/06/2018 - Cập nhật: 05/09/2018 - Tác giả: Hiền Phạm

Hướng dẫn giải bài 8 cộng với một số: 8+5 phần 2 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, gợi ý đáp án bài tập 1,2,3,4 trang 19 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1. Tính nhẩm:

8 + 3 =             8 + 4 =               8 + 6 =              8 + 7 =               8 + 9 =

3 + 8 =             4 + 8 =               6 + 8 =              7 + 8 =               9 + 8 =

Đáp án

8 + 3 = 11         8 + 4 = 12          8 + 6 = 14          8 + 7 = 15              8 + 9 = 17

3 + 8 = 11         4 + 8 = 12          6 + 8 = 14          7 + 8 = 15              9 + 8 = 17

Câu 2. Tính

Hướng dẫn giải bài 8 cộng với một số: 8+5 trang 19 SGK Toán 2 ảnh 1
Đáp án

Hướng dẫn giải bài 8 cộng với một số: 8+5 trang 19 SGK Toán 2 ảnh 2
Câu 3. Tính nhẩm:

8 + 5 =                                 8 + 6 =                         8 + 9 =

8 + 2 + 3 =                          8 + 2 + 4 =                   8 + 2 + 7 =

9 + 5 =                                 9 + 8 =                         9 + 6 =

9 + 1 + 4 =                          9 + 1 + 7 =                   9 + 1 + 5 =

Đáp án

8 + 5 = 13                        8 + 6 = 14                      8 + 9 = 17

8 + 2 + 3 = 13                  8 + 2 + 4 = 14               8 + 2 + 7 = 17

9 + 5 = 14                        9 + 8 = 17                      9 + 6 = 15

9 + 1 + 4 = 14                 9 + 1 + 7 = 17                9 + 1 + 5 = 15

Câu 4. Hà có 8 con tem, Mai có 7 con tem. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu tem?

Tóm tắt:

Hà : 8 tem

Mai : 7 tem

Cả hai bạn có: ... tem?

Giải

Số tem cả hai bạn có là

8 + 7 = 15 (tem)

Đáp số : 15 tem.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ