Hướng dẫn giải bài 34-8 trang 62 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải bài 34-8 phần 3 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, gợi ý đáp án bài tập 1,2,3,4 trang 62 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1. Tính:

Hướng dẫn giải bài 34-8 trang 62 SGK Toán 2 ảnh 1
Đáp án

Hướng dẫn giải bài 34-8 trang 62 SGK Toán 2 ảnh 2

Câu 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 64 và 6;                b) 84 và 8;                   c) 94 và 9.

Đáp án

Hướng dẫn giải bài 34-8 trang 62 SGK Toán 2 ảnh 3

Câu 3. Nhà bạn Hà nuôi 34 con gà, nhà bạn Ly nuôi ít hơn nhà bạn Hà 9 con gà. Hỏi nhà bạn Ly nuôi bao nhiêu con gà?

Lời giải

Số con gà nhà bạn Ly nuôi là:

34 - 9 = 25 (con gà )

Đáp số: 25 con gà.

Câu 4. Tìm x:

a) x + 7 = 34;                                  b) x - 14 = 36.

Đáp án

a) x + 7 = 34;                                  b) x - 14 = 36.

x       = 34 - 7                                  x         = 36 + 14

x       = 27                                       x         = 50

Cập nhật ngày 05/09/2018 - Tác giả: Hiền Phạm
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ