Mục lục bài học

Hướng dẫn làm toán đại số lớp 10 bài 3 trang 13 sgk

Các em tiếp tục tìm tầp hợp con của các tập hợp và làm quen thêm với khái niệm tập hợp rỗng

Đề bài 3 sgk trang 13: Tìm tất cả các tập hợp con của tập hợp sau

Hướng dẫn làm toán đại số lớp 10 bài 3 trang 13 sgk
Đáp án:

Hướng dẫn làm toán đại số lớp 10 bài 3 trang 13 sgk
 

 

doctailieu.com
Back to top