Mục lục bài học
Soạn Địa 12

Hướng dẫn giải bài 2 trang 11 SGK Địa lí 12

Hướng dẫn giải bài 2 trang 11 sách giáo khoa Địa lí 12, đề bài: Hãy tìm các dẫn chứng về thành tựu của công cuộc Đổi mới ở nước ta.

Đề bài

Hãy tìm các dẫn chứng về thành tựu của công cuộc Đổi mới ở nước ta.

Lời giải chi tiết

- Nước ta đã thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế-xã hội kéo dài. Lạm phát được đẩy lùi và kiềm chế ở mức một con số.

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao. Tốc độ tăng GDP từ 0,2% vào giai đoạn 1975-1980 đã tăng lên 6,0% vào năm 1988 và 9,5% năm 1995. Mặc dù chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính khu vực cuối năm 1977, tốc độ tăng trưởng GDP vẫn đạt mức 4,8% (năm 1999) và đã tăng lên 8,4% vào năm 2005.Tốc độ tăng trưởng trung bình của nước ta giai đoạn 1987-2004 đạt 6,9%, nước ta chỉ đứng sau Xingapo (7,0%) trong khối ASEAN.

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tỉ trọng khu vực nông-lâm-ngư nghiệp giảm, tỉ trọng của công nghiệp và xây dựng tăng nhanh nhất, tiếp đến là tỉ trọng của khu vực dịch vụ.

 - Cơ cấu kinh tế theo vùng lãnh thổ cũng chuyển biến rõ nét. Một mặt hình thành các vùng kinh tế trọng điểm, phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn, các trung tâm công nghiệp và dịch vụ lớn. Mặt khác, những vùng sâu, vùng xa, vùng núi và biên giới, hải đảo cũng được ưu tiên phát triển.

- Nước ta đã đạt được thành tựu to lớn trong xóa đói giảm nghèo, đời sống vật chất và tinh thần của đông đảo nhân dân được cải thiện rõ rệt

- Nhiều công trình giao thông lớn được xây dựng và đưa vào sử dụng như cầu Bãi Cháy, đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Hà Nội – Lào Cai, Hà Nội - Hải phòng …góp phần đáng kể trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội,  hiện đại hóa đất nước…

doctailieu.com
Back to top