Mục lục bài học
Giải bài tập SGK Khoa học 4

Hướng dẫn giải bài 1 trang 4 SGK Khoa học 4

Hướng dẫn giải bài 1 trang 4 , Bài 1: Con người cần gì để sống?, Chương Con người à sức khoẻ, sách giáo khoa khoa học 4

Câu hỏi:

Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình?

Trả lời
 
Như mọi sinh vật khác, con người cần:

-    Oxi trong không khí.

-    Nước.

-    Thức ăn.

doctailieu.com
Back to top