Mục lục bài học
Soạn Địa 12

Hướng dẫn giải bài 1 trang 23 SGK Địa lí 12

Hướng dẫn tìm hiểu và đáp án bài 1 trang 23, phần Địa lí tự nhiên. Vị trí và lịch sử phát triển lãnh thổ, Sách giáo khoa địa lí lớp 12.

Câu hỏi

Lịch sử hình thành và phát triển của Trái Đất đã trải qua bao nhiêu giai đoạn? Đó là những giai đoạn nào?

Lời giải chi tiết

Lịch sử hình thành và phát triển của Trái Đất đã trải qua ba giai đoạn:

1. Giai đoạn Tiền Cambri;

2.  Giai đoạn Cổ kiến tạo;

3. Giai đoạn Tân kiến tạo.

doctailieu.com
Back to top