Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn giải Bài 1, bài 2 trang 10 sách giáo khoa Toán lớp 1

Đọc tài liệu xin gửi đến các bạn bài hướng dẫn giải bài 1 và bài 2 tại trang 10 sách giao khoa Toán lớp 1 giúp các bậc phụ huynh tham khảo và hướng dẫn lại cho các bé.

Bài 1:

Câu hỏi: Tô màu vào hình tam giác.

Bài 1 trang 10 SGK toán lớp 1 Tô màu vào hình tam giác
 

Đáp án: Tô màu vào hình A, hình D, hình F và hình H.

Bài 2

Câu hỏi: Cho hình vuông và hai hình tam giác.

Bài 2 trang 10 SGK toán lớp 1 Cho hình vuông và hai hình tam giác
 

Hãy ghép lại thành các hình sau:


 

Đáp án

Đáp án bài 2 trang 10 SGK toán lớp 1
 

 

 

 

doctailieu.com
Back to top