Hướng dẫn cách làm và đáp án bài tập 1,2,3 trang 7 sách giáo khoa Toán lớp 2

Xuất bản: 09/05/2018 - Cập nhật: 07/11/2018 - Tác giả:

Xem và tải về tài liệu hướng dẫn chi tiết cách làm và đáp án các bài 1, bài 2 và bài 3 trang 7 sách giáo khoa môn Toán lớp 2 giúp các bậc phụ huynh tham khảo khi hướng dẫn các bé ôn tập lại kiến thức đã được học.

Bài 1 trang 7 SGK lớp 2

Đề bài:

Bài 1 trang 7 sách giáo khoa lớp 2

a) Điền bé hơn hoặc lớn hơn vào chỗ chấm nào cho thích hợp ?

- Độ dài đoạn thẳng AB ................. 1dm.
- Độ dài đoạn thẳng CD ................. 1dm.

b) Điền ngắn hơn hoặc dài hơn và chỗ chấm nào cho thích hợp?

- Đoạn thẳng AB ..................... đoạn thẳng CD
- Đoạn thẳng CD ..................... đoạn thẳng AB

Đáp án

a)

- Độ dài đoạn thẳng AB  lớn hơn 1dm.
- Độ dài đoạn thẳng CD bé hơn 1dm.

b)

- Đoạn thẳng AB  dài hơn đoạn thẳng CD
- Đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB

Bài 2 trang 7 SGK lớp 2.

Đề bài:

1dm + 1dm = 2dm
8dm + 2dm =
3dm + 2dm  = 
9dm + 10dm =
8dm - 2dm = 6dm
10dm - 2dm =
16dm - 2dm = 
35dm - 3dm =

Đáp án:

1dm + 1dm = 2dm
8dm + 2dm = 10dm
3dm + 2dm  = 5dm
9dm + 10dm = 9dm
8dm - 2dm = 6dm
10dm - 2dm = 8dm
16dm - 2dm = 14dm
35dm - 3dm = 32dm

Bài 3 trang 7 SGK lớp 2

Đề bài: Không dùng thước đo, hãy ước lượng độ dài của mỗi đoạn thẳng rồi ghi số thích hợp vào chỗ chấm:

bài 3 trang 7 sách giáo khoa lớp 2

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 7 sách giáo khoa lớp 2

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM