Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 và bài 2 trang 83 sách giáo khoa Toán lớp 1

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn hướng dẫn cách giải và đáp án bài 1 và bài 2 trang 83 SGK Toán lớp 1 chi tiết. Tài Liệu này giúp các các phụ huynh tham khảo trước để hướng dẫn các bé ôn tập lại kiến thức phép trừ trong phạm vi 10 đã học trên lớp.

BÀI 1 trang 83 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

a)

Câu a bài 1 trang 83 sách giáo khoa toán lớp 1
 

b)

1 + 9 = 2 + 8 = 3 + 7 = 4 + 6 = 5 + 5 =
10 - 1 = 10 - 2 = 10 - 3 = 10 - 4 = 10 - 5 =
10 - 9 = 10 - 8 = 10 - 7 =  10 - 6 = 10 - 0 =

Đáp án:

a)

Đáp án câu a bài 1 trang 83 sách giáo khoa toán lớp 1
 

b)

1 + 9 = 10 2 + 8 = 10 3 + 7 = 10 4 + 6 = 10 5 + 5 = 10
10 - 1 = 9 10 - 2 = 8 10 - 3 = 7 10 - 4 = 6 10 - 5 = 5
10 - 9 = 1 10 - 8 = 2 10 - 7 = 3 10 - 6 = 4 10 - 0 = 10

BÀI 2 trang 83 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9                  

Đáp án:

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

 

doctailieu.com
Back to top