Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 và bài 2 trang 83 sách giáo khoa Toán lớp 1

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn hướng dẫn cách giải và đáp án bài 1 và bài 2 trang 83 SGK Toán lớp 1 chi tiết. Tài Liệu này giúp các các phụ huynh tham khảo trước để hướng dẫn các bé ôn tập lại kiến thức phép trừ trong phạm vi 10 đã học trên lớp.

BÀI 1 trang 83 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

a)

Câu a bài 1 trang 83 sách giáo khoa toán lớp 1

b)

1 + 9 =2 + 8 =3 + 7 =4 + 6 =5 + 5 =
10 - 1 =10 - 2 =10 - 3 =10 - 4 =10 - 5 =
10 - 9 =10 - 8 =10 - 7 =10 - 6 =10 - 0 =

Đáp án:

a)

Đáp án câu a bài 1 trang 83 sách giáo khoa toán lớp 1

b)

1 + 9 = 102 + 8 = 103 + 7 = 104 + 6 = 105 + 5 = 10
10 - 1 = 910 - 2 = 810 - 3 = 710 - 4 = 610 - 5 = 5
10 - 9 = 110 - 8 = 210 - 7 = 310 - 6 = 410 - 0 = 10

BÀI 2 trang 83 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

1012345678910
9

Đáp án:

1012345678910
9876543210

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X