Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn cách làm bài tập trang 44 sách giáo khoa lớp 1

Đọc tài liệu xin chia sẻ đến các bạn bộ tài liệu hướng dẫn cách giải và đáp án các câu hỏi luyện tập 1, 2 và 3 trang 44 sách giáo khoa môn Toán lớp 1 chia tiết nhất để giúp các phụ huynh tham khỏa trước cách giải và đáp án khi kèm các bé ôn tập bài tại nhà.

Câu 1: Tính:

1 + 1 = 1 + 2= 2 + 1 =

Đáp án:

1 + 1 = 2 1 + 2 = 3 2 + 1 = 3

Câu 2: Tính

bài 2 trang 44 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

1 + 1 = 2

1 + 2 = 3

2 + 1 = 3

Đáp án bài 2 trang 44 sách giáo khoa lớp 1
 

Câu 3: Nối phép tính với số thích hợp

bài 3 trang 44 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 44 sách giáo khoa lớp 1
 

doctailieu.com
Back to top