Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn cách làm bài tập trang 44 sách giáo khoa lớp 1

Đọc tài liệu xin chia sẻ đến các bạn bộ tài liệu hướng dẫn cách giải và đáp án các câu hỏi luyện tập 1, 2 và 3 trang 44 sách giáo khoa môn Toán lớp 1 chia tiết nhất để giúp các phụ huynh tham khỏa trước cách giải và đáp án khi kèm các bé ôn tập bài tại nhà.

Câu 1: Tính:

1 + 1 = 1 + 2= 2 + 1 =

Đáp án:

1 + 1 = 2 1 + 2 = 3 2 + 1 = 3

Câu 2: Tính

bài 2 trang 44 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

1 + 1 = 2

1 + 2 = 3

2 + 1 = 3

Đáp án bài 2 trang 44 sách giáo khoa lớp 1
 

Câu 3: Nối phép tính với số thích hợp

bài 3 trang 44 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 44 sách giáo khoa lớp 1
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn cách làm bài tập trang 44 sách giáo khoa lớp 1 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu