Hướng dẫn cách giải và đáp án bài tập trang 89 sách giáo khoa Toán lớp 1

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn hướng dẫn chi tiết cách làm và đáp án các bài 1, bài 3, bài 4 và bài 5 trang 89 SGK môn Toán lớp 1

BÀI 1 trang 89 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết các số thích hợp (theo mẫu)

Bài 1 trang 89 SGK toán lớp 1

Đáp án:

Lần lượt viết các số từ 2 đến 10 vào ô trống:

Đáp án bài 1 trang 89 SGK toán lớp 1

BÀI 3 trang 89 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

Bài 3 trang 89 SGK toán lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 89 SGK toán lớp 1

BÀI 4 trang 89 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Điền số ?


bài 4 trang 89 SGK toán lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 4 trang 89 SGK toán lớp 1

BÀI 5 trang 89 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết phép tính thích hợp

Bài 5 trang 89 SGK toán lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 5 trang 89 SGK toán lớp 1

Thanh Long (Tổng hợp)

TẢI VỀ

X