Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 2

Hướng dẫn cách giải và đáp án bài 1 và bài 2 trang 5 sách giáo khoa lớp 2

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn hướng dẫn cách giải bài tập và đáp án của bài 1 và bài 2 trang 5 SGK môn Toán lớp 2 giúp các bậc phụ huynh tham khảo trước khi hướng dẫn các bé ôn tập lại kiến thức đã được học trên lớp.

Bài 1 trang 5 SGK Toán lớp 2

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào ô trống.

Số Hạng 12 43 5 65
Số Hạng 5 26 22 0
Tổng 17      

Đáp án:

Số Hạng

12 43 5 65
Số Hạng 5 26 22 0
Tổng 17 69 27 65

Bài 2 trang 5 SGK Toán lớp 2

Đề bài: Đặt tính rồi tính tổng (theo mẫu )

a) Các số hạng là 42 và 36

b) Các số hạng là 53 và 22

c) Các số hạng là  30 và 28

d) Các số hạng là 9 và 20


 

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 5 sách giáo khoa lớp 2


 

doctailieu.com
Back to top