Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Bài tập 1, 2, 3 trang 61 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải các bài tập 1, 2 và bài 3 trang 61 sách giáo khoa môn Toán lớp 1 ôn tập lại kiến thức về số 0 trong phép trừ.

 

BÀI 1 trang 61 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

1 - 0 = 1 - 1 = 5 - 1 =
2 - 0 = 2 - 2 = 5 - 2 =
3 - 0 = 3 - 3 = 5 - 3 =
4 - 0 = 4 - 4 = 5 - 4 =
5 - 0 = 5 - 5 = 5 - 5 =

Đáp án:

1 - 0 = 1 1 - 1 = 0 5 - 1 = 4
2 - 0 = 2 2 - 2 = 0 5 - 2 = 3
3 - 0 = 3 3 - 3 = 0 5 - 3 = 2
4 - 0 = 4 4 - 4 = 0 5 - 4 = 1
5 - 0 = 5 5 - 5 = 0 5 - 5 = 0

BÀI 2 trang 61 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

4 + 1 = 2 + 0 = 3 + 0 =
4 + 0 = 2 - 2 = 3 - 3 =
4 - 0 = 2 - 0 = 0 + 3 =

Đáp án:

4 + 1 = 5 2 + 0 = 2 3 + 0 = 3
4 + 0 = 4 2 - 2 = 0 3 - 3 = 0
4 - 0 = 4 2 - 0 = 2 0 + 3 = 3

BÀI 3 trang 61 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết phép tính thích hợp

bài 3 trang 61 sách giáo khoa toán lớp 1
 

Đáp án:

a ) 3 - 3 = 0

b) 2 - 2 = 0

Đáp án bài 3 trang 61 sách giáo khoa toán lớp 1

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài tập 1, 2, 3 trang 61 SGK Toán 1 để xem ở dưới đây
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu