Bài tập 1, 2, 3 trang 61 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải các bài tập 1, 2 và bài 3 trang 61 sách giáo khoa môn Toán lớp 1 ôn tập lại kiến thức về số 0 trong phép trừ.
Mục lục nội dung

BÀI 1 trang 61 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

1 - 0 =1 - 1 =5 - 1 =
2 - 0 =2 - 2 =5 - 2 =
3 - 0 =3 - 3 =5 - 3 =
4 - 0 =4 - 4 =5 - 4 =
5 - 0 =5 - 5 =5 - 5 =

Đáp án:

1 - 0 = 11 - 1 = 05 - 1 = 4
2 - 0 = 22 - 2 = 05 - 2 = 3
3 - 0 = 33 - 3 = 05 - 3 = 2
4 - 0 = 44 - 4 = 05 - 4 = 1
5 - 0 = 55 - 5 = 05 - 5 = 0

BÀI 2 trang 61 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

4 + 1 =2 + 0 =3 + 0 =
4 + 0 =2 - 2 =3 - 3 =
4 - 0 =2 - 0 =0 + 3 =

Đáp án:

4 + 1 = 52 + 0 = 23 + 0 = 3
4 + 0 = 42 - 2 = 03 - 3 = 0
4 - 0 = 42 - 0 = 20 + 3 = 3

BÀI 3 trang 61 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết phép tính thích hợp

bài 3 trang 61 sách giáo khoa toán lớp 1

Đáp án:

a ) 3 - 3 = 0

b) 2 - 2 = 0

Đáp án bài 3 trang 61 sách giáo khoa toán lớp 1

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

Thanh Long (Tổng hợp)

TẢI VỀ

X