Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Bài tập 1, 2, 3 trang 61 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải các bài tập 1, 2 và bài 3 trang 61 sách giáo khoa môn Toán lớp 1 ôn tập lại kiến thức về số 0 trong phép trừ.

 

BÀI 1 trang 61 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

1 - 0 = 1 - 1 = 5 - 1 =
2 - 0 = 2 - 2 = 5 - 2 =
3 - 0 = 3 - 3 = 5 - 3 =
4 - 0 = 4 - 4 = 5 - 4 =
5 - 0 = 5 - 5 = 5 - 5 =

Đáp án:

1 - 0 = 1 1 - 1 = 0 5 - 1 = 4
2 - 0 = 2 2 - 2 = 0 5 - 2 = 3
3 - 0 = 3 3 - 3 = 0 5 - 3 = 2
4 - 0 = 4 4 - 4 = 0 5 - 4 = 1
5 - 0 = 5 5 - 5 = 0 5 - 5 = 0

BÀI 2 trang 61 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

4 + 1 = 2 + 0 = 3 + 0 =
4 + 0 = 2 - 2 = 3 - 3 =
4 - 0 = 2 - 0 = 0 + 3 =

Đáp án:

4 + 1 = 5 2 + 0 = 2 3 + 0 = 3
4 + 0 = 4 2 - 2 = 0 3 - 3 = 0
4 - 0 = 4 2 - 0 = 2 0 + 3 = 3

BÀI 3 trang 61 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết phép tính thích hợp

bài 3 trang 61 sách giáo khoa toán lớp 1
 

Đáp án:

a ) 3 - 3 = 0

b) 2 - 2 = 0

Đáp án bài 3 trang 61 sách giáo khoa toán lớp 1

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top