Bài 4 Thực hành SGK Địa lí 8

Hướng dẫn Bài 4: Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á trang 14 - 15 Sách giáo khoa Địa lí lớp 8

1. Phân tích hướng gió về mùa đông

Câu hỏi trang 14

- Dựa vào hình 4.1, em hãy:

-    Xác định và đọc tên các trung tâm áp thấp và áp cao.

-    Xác định các hướng gió chính theo tưng khu vực về màu đông và ghi vào vở học theo mẫu bảng 4.1.

Trả lời


Bảng hướng gió các khu vực theo mùa

2.    Phân tích hướng gió về mùa hạ

 Câu hỏi trang 15

- Dựa vào hình 4.2, em hãy:

-    Xác định các trung tâm áp thấp và áp cao.

-    Xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa hạ và ghi vào vở học theo mẫu bảng 4.1.

Trả lời

Xem bảng ở mục 1.

3.    Tổng kết

Các em ghi kiến thức đã biết quan các phân tích ở trên vào vở học theo mẫu bảng (SGK trang 15).

Bảng tổng hợp bài 4: Thực hành Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ