Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Bài 1, 2, 3, 4 trang 59 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 và bài 4 trang 59 sách giáo khoa Toán lớp 1 : Phép trừ trong phạm vi 5.

Bài 1: Tính

2 - 1 = 3 - 2 =  4 - 3 = 5 - 4 =
3 - 1 = 4 - 2 =  5 - 3 =  
4 - 1 = 5 - 2 =    
5 - 1 =      

Đáp án:

2 - 1 = 1 3 - 2 = 1 4 - 3 = 1 5 - 4 = 1
3 - 1 = 2 4 - 2 = 2 5 - 3 = 2  
4 - 1 = 3 5 - 2 = 3    
5 - 1 = 4      

Bài 2: Tính

5 - 1 = 1 + 4 =  2 + 3 = 
5 - 2 = 4 + 1 = 3 + 2 =
5 - 3 = 5 - 1 = 5 - 2 =
5 - 4 = 5 - 4 = 5 - 3 =

Đáp án:

5 - 1 = 4 1 + 4 = 5 2 + 3 = 5
5 - 2 = 3 4 + 1 = 5  3 + 2 = 5
5 - 3 = 2 5 - 1 = 3 5 - 2 = 3
5 - 4 =1 5 - 4 = 1 5 - 3 = 2

Bài 3: Tính

Bài 3 trang 59 sách giáo khoa lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 59 sách giáo khoa lớp 1

Bài 4: Tính

Bài 4 trang 59 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

a) 5 - 2 = 3

b) 5 - 1 = 4

Đáp án bài 4 trang 59 sách giáo khoa lớp 1

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top