Hơn tám mươi năm chống thực dân pháp xâm lược và đô hộ

Hướng dẫn làm bài Hơn tám mươi năm chống thực dân pháp xâm lược và đô hộ

Bài 1: Bình Tây Đại nguyên soái Trương ĐịnhBài 2: Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nướcBài 3: Cuộc phản công ở kinh thành HuếBài 4: Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XXBài 5: Phan Bội Châu và phong trào Đông DuBài 6: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nướcBài 7: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đờiBài 8: Xô viết Nghệ – TĩnhBài 9: Cách mạng mùa thuBài 10: Bác Hồ đọc tuyên ngôn Độc lậpBài 11: Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945)