Hỏi Đáp Công Nghệ 7

Bài 1 trang 92 SGK Công nghệ 7

Bài 1 trang 92 SGK Công nghệ 7

Giải bài 1 trang 92 SGK Công nghệ 7 với nội dung: Chọn phối là gì? lấy ví dụ về chọn phối cùng giống và chọn phối khác giống......

Bài 1 trang 90 SGK Công nghệ 7

Bài 1 trang 90 SGK Công nghệ 7

Giải bài 1 trang 90 SGK Công nghệ 7 với nội dung: cho biết phương pháp chọn lọc giống vật nuôi đang được dùng ở nước ta........