Hoạt động 1, 2, 3 trang 18 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

Giải hoạt động 1, 2, 3 trang 18 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) thuộc phần Tích chất của phép nhân trong bài 5 Toán 6 sách Kết nối.

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống] - Bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên.

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý trả lời Hoạt động 1, 2, 3 trang 18 SGK Toán lớp 6 Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Giải Hoạt động 1, 2, 3 trang 18 Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức

Hoạt động 1

Cho a = 12 và b = 5.

Tính a.b và b.a rồi so sánh hai kết quả.

Giải:

Ta có: a.b = 12.5 = 60

b.a = 5.12 = 60

Vì 60 = 60 nên a.b = b.a.

Hoạt động 2: Tìm số tự nhiên c sao cho (3.2).5 = 3. (2.c).

Giải:

Ta có: (3.2).5 = 6.5 = 30

Vì 30 = 3.10 nên 2.c = 10, mặt khác 10 = 2.5 nên c = 5

Vậy c = 5.

Hoạt động 3: Tính và so sánh 3.(2 + 5) và 3.2 + 3.5.

Giải:

Ta có: 3.(2 + 5) = 3.7 = 21

3.2 + 3.5 = 6 + 15 = 21

Vì 21 = 21 nên 3.(2 + 5) = 3.2 + 3.5.

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải bài tập bài 5 SGK Toán 6 Kết nối tri thức: Hoạt động 1, 2, 3 trang 18 SGK Toán 6 Tập 1. Chúc các em học tốt.

Huyền Chu (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM