Hình tròn. Đường tròn

Bài 3 trang 97 SGK Toán 5

Bài 3 trang 97 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải bài tập 3 trang 97 sách giáo khoa Toán lớp 5 bài tập về hình tròn, đường tròn: Vẽ hình theo mẫu.

Bài 2 trang 96 SGK Toán 5

Bài 2 trang 96 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải bài 2 trang 96 sách giáo khoa Toán lớp 5 : Cho đoạn thẳng AB = 4cm. Vẽ hai hình tròn tâm A và tâm B đều có bán kính 2cm.

Bài 1 trang 96 SGK Toán 5

Bài 1 trang 96 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải bài 1 trang 96 sách giáo khoa Toán lớp 5 : Cách vẽ hình tròn có bán kính 3cm và hình tròn có đường kính 5cm.

X