Hình thức đấu tranh chủ yếu của giai cấp tiểu tư sản 1920 - 1925 là?

Xuất bản: 05/06/2020 - Tác giả:

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Hình thức đấu tranh chủ yếu của giai cấp tiểu tư sản 1920 - 1925 là?

Trả lời

Hình thức đấu tranh chủ yếu của giai cấp tiểu tư sản 1920 - 1925 là đấu tranh bằng báo chí, yêu sách chính trị, mít tinh, biểu tình, bãi công và đặc biệt về tổ chức đã xuất hiện các tổ chức hoạt động văn hoá yêu nước và dân chủ, hội, đảng chính trị.

Ghi nhớ:

Phong trào đấu tranh của các tầng lớp tiểu tư sản trí thức trong nước diễn ra sôi nổi:

  • Thành lập tổ chức chính trị như Việt Nam nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Đảng Thanh niên ...
  • Ra những tờ báo tiến bộ như: Chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê, Tiếng Dân. lập nhà xuất bản tiến bộ như  Nam đồng thư xã (Hà Nội), Cường học thư xã (Sài Gòn), Quan hải tùng thư (Huế).
  • Sự kiện nổi bật : đấu tranh đòi trả tự do cho Phan Bội Châu (1925), cuộc truy điệu và để tang Phan Châu Trinh (1926).

Trên đây là đáp án và giải thích chi tiết cho câu hỏi Hình thức đấu tranh chủ yếu của giai cấp tiểu tư sản 1920 - 1925 là? giúp các em ôn tập kiến thức. Để luyện tập thêm, các em có thể tham gia làm bài tập trắc nghiệm sử 9 với các câu hỏi hay đã được ĐọcTàiLiệu biên soạn hoặc có thể tham khảo thêm một số câu hỏi tiếp theo:

Các câu hỏi liên quan

Chúc các em học tập tốt và đạt được những kết quả cao.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM