Giải SGK Toán 8 tập 2 - Phần Hình Học

Hướng dẫn giải toán lớp 8 học kỳ 2 phần hình học gồm đầy đủ cách làm và đáp án các bài tập từ trang 56 đến trang 129 SGK môn toán 8 tập 2

Chương 3: Tam giác đồng dạng

Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giácBài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-létBài 3: Tính chất đường phân giác của tam giácBài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạngBài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhấtBài 6: Trường hợp đồng dạng thứ haiBài 7: Trường hợp đồng dạng thứ baBài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông Bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạngÔn tập chương 3 (Câu hỏi - Bài tập)

Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

Bài 1. Hình hộp chữ nhậtBài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp)Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật Bài 4: Hình lăng trụ đứngBài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứngBài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứngBài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đềuBài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đềuBài 9: Thể tích của hình chóp đềuÔn tập chương 4Ôn tập Hình học 8